Låglutande Tak

Låglutande tak och tätskikt

Vår har kunskapen och erfarenhet av taktätning på plana och låglutande tak.

Vi utför allt från nyproduktion till omläggning och tilläggsisolering.

Vi tar oss an objekt i alla storlekar, allt från ditt garagetak till stora hallbyggnader.