Om Företaget

Välkommen till AB VikaVimo

VikaVimo är ett komplett byggföretag och timmerhusleverantör samt med markentreprenader så hanterar vi alla typer av byggprojekt. Vi erbjuder genomtänkta, enkla och kostnadseffektiva bygglösningar, ställer höga krav på kvalitet och verkar för ett hållbart byggande. VikaVimo erbjuder allt från total- och generalentreprenader till rena serviceuppdrag. Oavsett om det handlar om att bygga för fastighetsförvaltare/ fastighetsbolag, försäkringsbolag (återställning efter brand/vattenskador), industriföretag eller privata beställare.  Så kan vi med kombination av yrkesskicklighet och kunskap ta fram lösningar och fungera som en trygg samarbetspartner.